Castle Bytham photos : 20/12/2012

Various photos taken around Castle Bytham on 20th December 2012.
DSC02106
DSC02114
DSC02113
DSC02116

Photos taken by Gordon S Valentine.